Zdravý design

Testování vozíku Seiza v Nemocnici Motol

6. 2. 2014
PinIt

Začátkem února 2014 se na schůzce KZS v Motolské nemocnici konalo první odborné testování zkušebního prototypu vozíku Seiza. Ani tento prototyp nebyl ještě zdaleka natolik funkční vzhledem k tomu, že byl vyráběn s dostupnými možnostmi doma v garáži. Nejdůležitější funkce – polohování ze sedu do kleku – se ale vyzkoušet podařila a potenciální uživatelé se mohli poprvé projet v kleče.

Celkem vozík Seiza vyzkoušely 4 vozíčkáři a ohodnotila skupina asi 30-ti odborníků, skládající se z fyzioterapeutů, ergoterapeutů a dalších odborníků. Dospělo se ke spoustě pozitivních, ale i negativních závěrů a je tedy co upravovat.

Velké díky patří Zdeňce Faltýnkové, která celé testování zorganizovala, a všem zúčastněným, kteří si na testování udělali čas a byli ochotní si vozík vyzkoušet. Z řad vozíčkářů Seizu testovali: Hana Doležalová, Michal Vondráček, Matěj Čechák a Jiří Suchánek.

 

Polohovací ortopedický vozík Seiza, inspirovaný japonskou klečící polohou je pomůckou, která by na trhu mohla vyplnit několik mezer. Vozík vyniká především polohováním z klasického sedu do klečící / poloklečící polohy. To je užíváno k alternativnímu sezení lidmi s vertebrogenními potížemi. Možnost změnit polohu v jednotlivých kloubech dolních končetin a tím podpořit vzpřímené držení těla, může přinést vozíčkáři medicínský benefit – např.: prevence druhotných komplikací  – dekubitů, otoků dolních končetin, potíží s vyměšováním, pravidelná cirkulace krevního oběhu, zapojení různých svalových skupin,…

Uložení velkých hnacích kol vpředu a malých koleček vzadu bylo zvoleno z důvodu řešení konstrukce a umožnění pozice v kleku. Tato koncepce je založena na prevenci poranění ramenních kloubů z tahu zezadu
a následného tlaku při jízdě. Zapažení spolu s uložením sedu také způsobuje kyfózu. Výhodou nové koncepce kol je, že uživatel přirozeně dosáhne za osu hnacích kol pouhým spuštěním paží kolmo dolů při vzpřímeném sedu a odpadá tah zezadu.

Vozík je velmi živý, otočí se na místě o 360°. S použitím nejnovějších materiálů a technologií z cyklo-průmyslu bude také lehký a snadno manipulovatelný. Ovládání mechanismů pro nastavení polohy je řešeno jednoduše a pohodlně.

Největším potenciálem využití vozíku je pravděpodobně interiér
a rovinatý exteriér (z důvodu uložení hnacích kol vpředu) pro intermitentního uživatele (paraparetik schopen chůze o FH), pro trvalého uživatele (paraplegik) jako alternativní vozík především pro pracovní činnost např. v kanceláři, doma apod. Toto je podle uživatelů a KZS největší přínos Seizy pro vozíčkáře.“

→ více podle Klinické zájmové skupiny Fyzioterapeutů ČR

Close