Zdravý design

Libella Seat Varia je unikátní antidekubitní sedák, který umožňuje nastavení sedáku každému „na míru“ a jeho úpravu podle aktuálních potřeb. Lze tak rychle reagovat na možný problém, odlehčit místa vznikajícího otlaku a urychlit jeho léčbu.

Projekt vznikl ve spolupráci se Zdeňkou Faltýnkovou — specialistkou na spinální problematiku — a je praktickým projektem disertační práce MgA. Věry Kunhartové na FUD UJEP, s podporou studentského grantu.

„Antidekubitní sedák pro daného klienta musí splňovat dvě funkce — ochrannou před dekubity/prosezeninami a posturální – stabilizovat pánev ve správném postavení. Na českém trhu jsou k dispozici vozíčkářům sedáky z různých materiálů i kombinované, které mají své cílové uživatele. V mé praxi mi hlavně v případě klientů se svalovými stranovými dysbalancemi, které způsobují patologické postavení pánve, chybí sedák, který by splňoval takové vlastnosti, abych mohla individuálně sedák vytvarovat a dosáhnout potřebné korekce pánve a tím postavení páteře. Zároveň se musí klient na sedáku cítit bezpečně, stabilně a komfortně.“

Zdeňka Faltýnková, fyzioterapeutka, ergoterapeutka,
specialistka na zdravé sezení na vozíku

Libella Seat Varia byl vyvinut společně s vozíčkáři, fyzioterapeuty a ergoterapeuty s dlouholetými osobními zkušenostmi. Během několika celodenních workshopů jsme ověřovali hypotézy o nedostatečných vlastnostech stávajících produktů — konkrétně pasivních antidekubitních sedáků a potřebu realizace nového antidekubitního sedáku pro ortopedický vozík, který bude splňovat současné požadavky specialistů na spinální problematiku a hlavně uživatelů — vozíčkářů.

Libella Seat Varia byl úspěšně uveden do výroby, kterou realizuje Libella design s.r.o. Všechny informace o produktu naleznete na webových stránkách https://www.libelladesign.cz  

––

Pro výrobu komponentů jsme zvolili inovativní využití technologie 3D tisku. Rychle a jednoduše vyrobíme jakýkoli tvar, nepotřebujeme drahé formy, udržíme tak nízké výrobní náklady a zpřístupníme sedák více uživatelům. 

Vhodně zvolené komponenty zajistí antidekubitní ochranu i správnou posturu sedu. Protože sedák funguje jako stavebnice, můžeme pro dosažení ideální korekce jednotlivé části vyměnit nebo posunout. Tak najdeme řešení i pro komplikované případy posturálních deformit.

 

 

Close