Zdravý design

Antidekubitní sedací podložka Libella seat je velmi variabilní systém, sestavený z různě tvarovaných komponentů o různé tuhosti, které lze vzájemně kombinovat tak, aby byla zajištěna korekce pánve a zároveň byla zachována výrazná antidekubitní ochrana. Jedinečnou vlastností je, že sedák lze nastavit dle individuálních potřeb uživatele a následně opakovaně přenastavit. Přidanou hodnotou tohoto revolučního sedáku je možnost rychle reagovat na kožní problémy, odlehčit exponovaná místa vznikajícího otlaku a urychlit jejich léčbu. Zároveň umožňuje reagovat na změny v postavení pánve a provést ihned korekci.
Jeho vertikální pružnost eliminuje nárazy při jízdě v terénu. Pozitivní vlastnosti sedáku umocňuje snadná omyvatelnost všech součástí a funkční, vzdušný a pratelný potah.

Celý systém je tvořen třemi vrstvami, přičemž spodní vrstva je tuhá perforovaná podložka, střední vrstvu tvoří ergonomicky tvarované vyměnitelné součásti, které jsou navrženy pro výrobu 3D tiskem a vrchní vrstvu tvoří perforovaný pěněný latex. Vzhledem k potřebné škále velikostí a variant konturací sedáku, bylo ideální využít aplikaci dnes již cenově dostupného FDM 3D tisku a docílit tak rychlé a snadné výroby individuálních ergonomických komponentů. Barevnost těchto komponentů je laděna do modro-zelena, inspirována barvami optimálního rozložení tlaku na obrazu Pressure mappingu. Každá barva označuje jinou hustotu a tuhost.

Projekt vznikl ve spolupráci se Zdeňkou Faltýnkovou — specialistkou na spinální problematiku — a je praktickým projektem disertační práce MgA. Věry Kunhartové na FUD UJEP, s podporou studentského grantu.

„Antidekubitní sedák pro daného klienta musí splňovat dvě funkce — ochrannou před dekubity/prosezeninami a posturální – stabilizovat pánev ve správném postavení. Na českém trhu jsou k dispozici vozíčkářům sedáky z různých materiálů i kombinované, které mají své cílové uživatele. V mé praxi mi hlavně v případě klientů se svalovými stranovými dysbalancemi, které způsobují patologické postavení pánve, chybí sedák, který by splňoval takové vlastnosti, abych mohla individuálně sedák vytvarovat a dosáhnout potřebné korekce pánve a tím postavení páteře. Zároveň se musí klient na sedáku cítit bezpečně, stabilně a komfortně.“

Zdeňka Faltýnková, fyzioterapeutka, ergoterapeutka,
specialistka na zdravé sezení na vozíku

Systém Libella seat byl vyvíjen v úzkém kontaktu s vozíčkáři, fyzioterapeuty a ergoterapeuty s dlouholetými osobními zkušenostmi. Proběhlo několik celodenních workshopů, jejichž účelem bylo potvrzení nebo vyvrácení hypotézy o nedostatečných vlastnostech stávajících produktů — konkrétně pasivních antidekubitních sedáků a potřeby realizace nového antidekubitního systému pro ortopedický vozík, který bude splňovat současné požadavky specialistů na spinální problematiku
a hlavně uživatelů — vozíčkářů.

 

Close