Zdravý design

Jedeme po správné ose

26. 1. 2017
PinIt

Produkty našich klientů, obzvlášť jedná-li se o kompenzační pomůcky, hrají v životě jejich uživatelů zpravidla nepostradatelnou roli. Při jejich používání často záleží na individuálním a velmi osobním přístupu. V případě ortopedických vozíků v podstatě navrhujeme podobu mobility jejich dolní poloviny těla. Abychom byli schopni podílet se na vývoji takových produktů, neobjedeme se bez přímých konzultací a osobní spolupráce s koncovým uživatelem a odborníky. Naší čtvrteční náplní proto byla účast na semináři „Principy správného sezení, výběr a nastavení vozíku“ v Integračním centru Kosatec v Pardubicích.

Díky přednášející, odbornici nad jiné povolané, fyzioterapeutce a ergoterapeutce paní Zdeňce Faltýnkové jsme se opět utvrdili v tom, že správné sezení na vozíku je pro každého uživatele vrcholně individuální záležitost. A proto i nastavení vozíku, jeho parametrů, nelze udělat správně jinak, než na míru. Každému přesně podle jeho potřeb, fyziologie, rozsahu postižení, rizikům vzniku následných onemocnění (vzniku dekubitů, antverze či retroverze pánve, skolióza atd.).

„Pomineme-li design a čistotu vozíku, což jsou také důležité faktory vypovídající o osobnosti vozíčkáře, jistě zaujme způsob sedu ve vozíku včetně úpravy celkového vzhledu uživatele daného vozíku. Vozíčkář tedy může působit na neznámého člověka různým způsobem. Za rozhodující považujeme vzpřímené a symetrické držení těla, které už na první pohled působí sebevědomě. Druhá stránka tohoto správného sezení je podpora fyziologických funkcí vnitřních orgánů a proto mluvíme také o zdravém sezení vozíčkáře.“
Z publikace „Co je dobré vědět…když chceš zdravě sedět“ vydané Českou asociací paraplegiků – CZEPA, jejíž autorou je paní Zdeňka Faltýnková.

Hlavním přínosem tohoto semináře pro nás bylo pochopení potřeb vozíčkářů, prohloubení znalostí o zdravém sedu a sedacím systému a především objevení dalších skulin na trhu, které stávající produkty nevyplňují – znepříjemňují tak lidem život, a je třeba se nad nimi zamyslet.

Je nám ctí, že právě spolupracujeme s českým výrobcem ortopedických vozíků KURY, jenž tyto potřeby lidí s hendikepem respektuje a má ambice vyvíjet takové produkty, vozíky a jejich komponenty, které tyto vysoce individuální nároky reflektují a umožňují.

Děkujeme všem zúčastněným za inspirativní setkání, obohacující informace a možnost se v tomto vývoji aktivně účastnit.

Close