Zdravý design

Další software? A bylo to nutné?

22. 4. 2021
PinIt

Ano, bylo a radostně hlásíme do světa, že jsme si pořídili SolidWorks Professional!
Umí spoustu krásných věcí a zjednodušuje nám práci.
Pro pochopení jeho důležitosti je dobré podívat se, jak ve Zdravém designu pracujeme.

Náš samotný název napovídá, že alfou a omegou je design. Za tím stojí Věra. Méně obvyklé už je, že jako studio máme vlastního konstruktéra. A to je Tomáš. Spolupráce mezi Věrou a Tomášem je klíčová, protože design je idea, kterou konstruktér pomáhá naplňovat. V ideálním případě (takže u nás) probíhá mezi designérem a konstruktérem permanentní dialog o hlavních požadavcích i limitech obou stran.

Představte si to třeba takhle. Když získá příliš prostoru konstrukce, návrh může být tvrdý, klade důraz především na účel a technické provedení a může opomenout zásady ergonomie a přívětivý vzhled produktu. V opačném případě, tedy pokud má volné ruce design, může být náročné zvolit vhodnou technologii výroby a systém montáže. Následná údržba pak může být komplikovanější a výrobní náklady vysoké. Jde tak o neustálé udržování křehké rovnováhy mezi dvěma přístupy. Tím šetříme čas i náklady, protože v každé fázi návrhu jej můžeme hned upravit.

Tady nám pomáhá právě SolidWorks Professional. Je to přívětivý a zároveň profesionální nástroj, který umožňuje převést do 3D modelu veškeré návrhy konstruktéra a designéra a dobře doplňuje náš způsob práce.

Ve fázi návrhu využíváme práci s volným modelováním, plechovými díly, plošnými a objemovými těly a vytváření sestav s libovolným počtem vazeb jednotlivých dílů. Během dalšího kroku ověřujeme funkčnost prostřednictvím rozpadů sestav, analýz kolizí, pevností a simulací proudění médií.
Součástí programu je i rozsáhlá knihovna standardizovaných součástí, spojovacích prvků a vzhledů. Ty využijeme při pokročilém renderování obrázků i videí, pro detailní prezentaci designu a funkcionalit navrhovaného produktu a k analýze montáže. K dispozici máme i modul virtuální reality, který se hodí třeba během ověřování různých variant designu produktu.

Software je kompatibilní i s našimi dalšími designerskými nástroji jako je třeba Rhinoceros. Šetříme tak čas, který bychom vynaložili na jejich konverzi výstupních dat.

Časovou úsporu umožňuje i efektivní tvorba kvalitních podkladů pro výrobu, ať už se jedná o klasickou výkresovou dokumentaci přes 2D kontury pro plotry až k modelům pro sériovou výrobu.

Výčet možností je oslňující, ale všechny tyhle vychytávky by nám nebyly nic platné, kdybychom neměli projekty, na kterých je uplatníme. A o to tu jde především. Pokročilý software šetří čas i náklady nám.
A my je pak můžeme ušetřit našim klientům.

Close