Zdravý design

Workshop CZEPA ─ antidekubitní sedáky

15. 11. 2019
PinIt

Další milé pracovní setkání s našimi spřízněnými fyzioterapeuty, ergoterapeuty a vozíčkáři v České asociaci paraplegiků ─ CZEPA, tentokráte za účelem testování nových nápadů antidekubitního sedacího systému.

Vřelé díky všem zúčastněným! ♥ 

Close